Mindful eating Anna BarayogaInstruktörsutbildning i Mindful eating & självmedkänsla

Behörighet till denna utbildning

Du arbetar som dietist, kostrådgivare, kurator, psykoterapeut, läkare, nutritionist, sjuksköterska, sjukgymnast, coach, samtalsterapeut, hälsopedagog eller liknande profession med inriktning på hälsa och mat, samt har själv erfarenhet av mindfulness och/eller yoga.

Mål och syfte

Efter de fyra utbildningsdagarna kommer du att kunna:

  • Få med dig konkreta verktyg att integrera mindful eating och självmedkänsla i din yrkesroll i arbetet med klienter och patienter, enskilt eller i grupp.
  • Utforska hur det är att undervisa i och vägleda övningar i mindful eating och självmedkänsla.
  • Få en fördjupad förståelse för filosofi, teori, pedagogik och vetenskaplig forskning.
  • Förfina och fördjupa din egen personliga praktik.

Mindful eating innebär att medvetandegöra och lyssna till kroppens inre signaler, snarare än yttre regler för ätandet, samt allt som påverkar våra val, vanor, tankar och känslor runt mat, ätande och kropp. Träning i medvetet ätande leder till hälsosammare matval, att man lättare äter när man är fysiskt hungrig , slutar när man är tillfredställande mätt och slipper matnojandet.

Mindfulness innebär att få kontakt med ögonblicket som det är. Till nuet utan att fly, drunkna eller stänga av. Träning i medveten närvaro leder till ökat fokus, koncentration och lugn samt  välbefinnande och livskvalité.

Självmedkänsla betyder att lära sig att behandla sig själv med samma vänlighet och omsorg som vi skulle ha behandlat en nära vän, när något är besvärligt och jobbigt. Att bygga upp en empati, omsorg, medkänsla samt tillit till sig själv (och även gentemot våra medmänniskor) ger det stöd vi behöver för att kunna genomföra förändringar.

 

Läs mer och boka här

"Ju trognare du lyssnar inåt, desto bättre ska du höra vad som ljuder omkring dig. Och blott den som hör kan tala."  

Dag Hammarskjöld

 

 

 

 

 

AKTUELLT

29-31 jan

Tyst retreat

med Kristina Levén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

KOMMANDE

5-7 feb

Retreat med yoga

med Siri Simran