AMA SamySesshin med Ama Samy 

3-8 augusti 2020

 

För tolfte året i rad kommer AMA Samy till Frötuna för att hålla en veckolång sesshin. Under sex dagar följer vi jesuitprästen som föddes i Burma, studerade både kristendom och hinduism innan han initierades i zen av Hugo Enomiya Lasalle (1898-1990), den tyske missionären som efter att ha överlevt atombomben i Hiroshima med stort tålamod införlivat zens tankar om fred i den kristna traditionen. 

AMA Samy tillbringar vinterhalvåret på sitt meditationscenter Bodhi Zendo (www.bodhizendo.org) i Indien och ger sesshins i Europa under övriga delar av året. 

AMA Samys undervisning präglas av en kompromisslöst ifrågasättande hållning och en kreativ rörlighet i tänkandet. Detta har han gett uttryck för också i sitt författarskap. "Om överföringen av zen till väst" är kanske den i Sverige mest kända av hans böcker.

Schemat under sesshin består av cirka sex timmars daglig meditation, praktiskt arbete i hushållet eller utomhus, föredrag och enskilda samtal med sesshinledaren samt tid för motion och vila. Under sesshin råder som regel strikt tystnad.

Kursledare: Ama Samy
Språk: engelska
Kursavgift: 5.550 kr - hela beloppet bör vara inbetalt senast 15 juni
Tillägg för enkelrum: 750kr 
Kursvärd: Gunnar Olsson, tel. 070 510 66 71, cgt.olsson@gmail.com

Sista anmälningsdag: 2020-07-01, i mån av plats mottages gärna senare anmälan.

Anmälan: Kontakta kursvärden och sätt in anmälningsavgiften 1000 kr på Svenska Bodhizendoföreningens  bankgiro 5245-9724. Glöm inte att ange ditt namn och vilken kurs som du ska gå på vid inbetalning. Resterande kursavgift betalas senast 2 veckor före kursstart.

För mera information kontakta kursvärden.

"Ju trognare du lyssnar inåt, desto bättre ska du höra vad som ljuder omkring dig. Och blott den som hör kan tala."  

Dag Hammarskjöld

 

 

 

 

 

AKTUELLT

29-31 jan

Tyst retreat

med Kristina Levén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

KOMMANDE

5-7 feb

Retreat med yoga

med Siri Simran