Upptäck Inquiry! – utforskande frågor – Ett enkelt verktyg för att förstå dig själv bättre. Cecilia Navik Holst

På samma sätt som vi använder teleskop när vi tittar på stjärnor, verkar Inquiry som ett instrument för att hjälpa dig att se klarare. Det tillåter dig att ställa skärpan och få syn på det som redan pågår i dig, vare sig du vet om det eller ej. 

Det är ett effektivt sätt att undersöka vår inre värld för att förstå den tydligare.

Våra känslor, behov, bilder och drömmar öppnar upp sig och förtydligas när vi vänder blicken mot dem med hjälp av Inquiry – utforskande frågor.

Inquiry kräver ingen speciell förkunskap. Frågorna startar hela tiden vid det mest uppenbara och därifrån leder processen dig naturligt vidare till djupare lager. Alla upplevelser är lika värdefulla att ta fasta på och använda som väg inåt.

Praktiskt om kursen

Detta är en återkommande kurs där du hela tiden kan fortsätta förfina din förmåga till inquiry. Vi ser alltså gärna att du återkommer för att kunna fördjupa processen. Personer som har deltagit på en kurs har förtur till nästkommande kurs. 

Vi äter vegetariskt under helgen.

Kursledare

Cecilia Navik – Som organisationskonsult hjälper jag företag, team och individer att utvecklas, hantera utmaningar och förverkliga sina mål. Min bakgrund är en fil.kand. i Psykologi, och har även genomfört en tvåårig “Therapist Training” på RISK i Danmark. Har under tjugoårs tid arbetat som terapeut och kursledare på Mullingstorp- en kursgård för avancerad självkännedom.  Deltar sedan 2012 i Diamond Approach, en utvecklingsprocess med inquriy och meditation som huvudverktyg. 

Gunnar Elseth - Utbildad sjuksköterska och jobbat med människor i nya och utmanande situationer sedan 1995, där hopp och tillit är centralt. Terapeut på Mullingstorp från 2010. Student vid Diamond Approch från 2012 där inquiry tillsammans med meditation er huvudverktyg i den utvecklingsprocessen.

Simon Forsman – Arbetar som terapeut med inriktning på Somatic Experiencing och inquiry enligt Diamond Approach. Har under tjugo års tid arbetat som terapeut och kursledare på Mullingstorps Möt Dig Själv-kurser. Är även turnerande musiker och är utbildad på musikhögskolan i Piteå.

 

Datum och tid: 24–26 maj 2019. Ankomst kl. 17.00 på fredagen och avfärd kl. 15.00 på söndagen. Vi behöver din anmälan senast 24 april 2018.

Kostnad: Kursen kostar 2 800 kr inkl. moms privat, exkl moms för företagsfaktura.

Mat och logi: 3 000 inkl. moms för del i dubbelrum, 3 400 inkl. moms för enkelrum.

(I priset ingår kursen, boende med helpension fre-sön samt ett besök i Frötunas hamam.)

Anmälan: Vi ber om din anmälan senast 24 april 2019 till: cecilia@innerligt.eu

Anmälningsavgiften på 1500 kr betalas in på Bankgiro 613-4548. Ange ditt namn och kurs. Resterande belopp betalas senast 2 veckor (10/5) före kursstart. Deltagare som avbokar senare än en vecka innan debiteras med halva kursavgiften. Därefter återbetalas inget. Information om deltagares ev. behov av särskild kost och/eller hämtning vid busshållplats bör vara Frötuna tillhanda ca 2 veckor före kursstart info@frotuna.nu.


 

 

"Ju trognare du lyssnar inåt, desto bättre ska du höra vad som ljuder omkring dig. Och blott den som hör kan tala."  

Dag Hammarskjöld

 

 

 

 

 

AKTUELLT

11-13 okt

Vandringsretreat

med Kristina Levén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

KOMMANDE

18-20 okt

Skriv och livs-retreat

med Bob Hansson