Fördjupningsträning i Nonviolent Communication (NVC)

Träningen vänder sig till dig som på allvar bestämt dig för att integrera NVC i ditt liv. Focus kommer att vara att applicera NVC i kontakt med sig själv, i dialog med andra och hur vi verkar för att skapa en miljö som präglas av NVC-värderingar. Vi ger stor plats åt att träna att ge empati till sig själv även i utmanande situationer då detta är grunden för att kunna lyssna empatiskt till andra och bygga upp ömsesidiga relationer.

Detta är del  två av ett 1-årsprogram som består av 4 kurstillfällen.  De övriga tre tillfällena är externat inne i Stockholm under 2013. Det finns  viss möjlighet att delta endast i helgen på Frötuna. Kontakta gärna någon av kursledarna i den frågan.

 

Tid: 20-23 mars  

Pris: 5.400:- + moms. Inkluderar övernattning i delat rum samt samtliga måltider. För enkelrum tillkommer 500:- + moms. Sista anmälningsdag den 3 mars.

För mer information om kursen och anmälan:

Marianne Göthlin: marianne@cnvc.se , 070 – 421 55 61, www.skolande.se

Towe Widstrand: towe.widstrand@humanmatters.se   0709 – 22 19 05, www.towewidstrand.se

"Ju trognare du lyssnar inåt, desto bättre ska du höra vad som ljuder omkring dig. Och blott den som hör kan tala."  

Dag Hammarskjöld

 

 

 

 

 

AKTUELLT

27-31 juli

Målarkurs

med Marie Meijer Falk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

KOMMANDE

31 juli-2 aug

Yogahelg

med Siri Simran