Den som är stilla är redan framme

Ibland behöver man stanna upp och reflektera över livet, ibland behöver man ny energi och inspiration. Då är det värdefullt att kunna dra sig tillbaka, i stillhet och avskildhet, för att återhämta sig och få kontakt med sitt innersta och det som är större än en själv.

Det kan också vara värdefullt att bli inspirerad av andras tankar och insikter, samtala, reflektera och utbyta erfarenheter eller själv utöva någon form av kreativt skapande.

De flesta retreater är helt tysta, där retreaten bärs av dagsprogrammets struktur som innehåller meditationer, måltider, avspännning eller någon form av rörelse t ex yoga, Qi Gong, meditativa danser eller vandringar. Ofta ingår även en stunds vägledning, dvs retreatledaren gör en betraktelse eller läser någon berikande text.

Möjlighet till enskilt samtal med retreatledaren finns alltid.

Orangeriet är Frötunas hjärta

Till Frötunas Orangeri kan man dra sig undan för stillhet, meditation och bön. Varje morgon, en halvtimme innan frukost, har vi meditation. Många gånger avslutas även dagen här innan vi går in i nattens vila. På retreaterna blir Orangeriet en återkommande plats att komma till under dagen. Vi sitter på stolar eller meditationspallar. Inga förkunskaper är nödvändiga.

Vad menas med ordet retreat?

Retreat betyder att dra sig tillbaka. Av tradition brukar detta ske i stillhet och tystnad. På Frötuna använder vi ordet retreat i bemärkelsen "att dra sig tillbaka" för reflektion och eftertanke. Ibland har vi tystnad, ibland har vi samtal, helt beroende på sammanhanget. Intentionen är att retreaten skall leda till harmoni och utveckling.


Upplevelsen av retreat

Vad som händer under en retreat varierar från tillfälle till tillfälle, från person till person.  Ena gången kan det vara sorg och smärta som kommer upp till ytan, vid ett annat tillfälle kan det rätt upp och ned handla om att ta emot, låta sig fyllas av tacksamhet, glädje och förtröstan. Eller kanske det centrala är att få distans till något i livet eller till ett beslut man behöver fatta. Ibland kan man känna en sällsam stilla porlande glädje, ja nästan jubel från sitt innersta, ibland händer ingenting. Många gånger hinner man gå igenom flera av dessa faser under retreatens gång. Vad som än sker, ta tacksamt emot det som händer! Alla upplevelser är värdefulla för vad de är. Det finns alltid möjlighet att boka tid med retreatledaren för enskilt samtal.

Vandringsretreat - att gå till sig själv
En av våra favoriter. Efter middag första kvällen och lite   samtal avslutar vi med meditation i Orangeriet innan vi går  in i tystnaden som ska vara till efter lunch på söndagen. Under måltiderna lyssnar vi till klassisk musik. På förmiddagarna tar vi med oss liten matsäck och ger oss ut på vandring i ca tre timmar. Hemma tänder vi brasan, njuter av utsikten,och kanske deltar i avspänningsövning i salongen. Sista dagen bryter vi tystnaden efter lunch. För  dem som vill, samlas vi igen för en avslutning. Då kan det vara bra att tänka på att  man inte behöver dela med sig av sina upplevelser. Hellre bevara upplevelsen i sitt hjärta. Ofta förundras man över den gemenskap som skapats, tack vare tystnaden och den ordlösa kommunikationen!

altanutsikt sybille

"Ju trognare du lyssnar inåt, desto bättre ska du höra vad som ljuder omkring dig. Och blott den som hör kan tala."  

Dag Hammarskjöld

 

 

 

 

 

AKTUELLT

29-31 jan

Tyst retreat

med Kristina Levén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

KOMMANDE

5-7 feb

Retreat med yoga

med Siri Simran