Mötesplats för harmoni och utveckling

Charlotte:

Frötuna är en underbar plats för retreater, en härlig miljö att dra sig tillbaka i för att meditera, samtala och reflektera över livet. Här finns inte bara tystnad och möjligheter till stillhet. Det är något speciellt med miljön som inspirerar och inger hopp och glädje.

Min vision är även att Frötuna ska vara en plats för dialog och utbyte av erfarenheter, en plats för växande och för att få insikter om livets "mysterier", med den goda handlingen som mål.
Carl:

Under min uppväxt på Frötuna var gården full av liv och rörelse. Det bodde många människor i alla hus. I samband med en långvarig ekonomisk kris förföll gården och avfolkades.

Min önskan och drivkraft är att återuppbygga Frötuna, fylla husen med aktiviteter och människor igen. Som boende på Frötuna ska man åtnjuta trygghet och gemenskap, men med stor frihet till avskildhet om så önskas. En strävan är att gården ska kännas välkomnande för såväl ung som gammal och att Frötuna utvecklas på ett dynamiskt och långsiktigt hållbart vis.

Lyssna på Carl om Frötuna

"Ju trognare du lyssnar inåt, desto bättre ska du höra vad som ljuder omkring dig. Och blott den som hör kan tala."  

Dag Hammarskjöld

 

 

 

 

 

AKTUELLT

29-31 jan

Tyst retreat

med Kristina Levén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

KOMMANDE

5-7 feb

Retreat med yoga

med Siri Simran