Många familjer har bott på Frötuna

Enligt sägnen bodde Kung Frode den fredgode på Frötuna.Troligast är dock att Frötuna fått sitt namn efter fruktbarhetsguden Frej, också kallad Frös. Den äldste kände ägaren är Magnus Tyrgilsson Färla. Under århundraden har Frötuna tillhört släkter som Stralendorp, Ulf- och Björnlår. Från 1400-talet ätter som Posse, Kyle, Ribbing och Soop. På mitten av 1700-hundratalet uppförde Johan Gyllenkrok de första byggnaderna av sten och tegel. Efter en brand 1840 återuppbyggdes Frötuna till dess nuvarande utseende. År 1775 såldes gården till hovmarskalken friherre Charles de Geer. Därefter har Frötuna tillhört släkten de Geer ända till att Louis de Geers äldsta dotter Marianne, gift med Oscar II:s sonson Carl Bernadotte af Wisborg, tog över gården år 1925. Sedan 2001 ägs Frötuna av sonsonen Carl Bernadotte och hans hustru Charlotte."Ju trognare du lyssnar inåt, desto bättre ska du höra vad som ljuder omkring dig. Och blott den som hör kan tala."  

Dag Hammarskjöld

 

 

 

 

 

AKTUELLT

29-31 jan

Tyst retreat

med Kristina Levén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

KOMMANDE

5-7 feb

Retreat med yoga

med Siri Simran