Att närma sig ett Buddistiskt förhållningssätt till livet och Raja Yoga.

Vi kan inte alltid bestämma om händelserna i vårt liv, men vi kan besluta oss för att må bra, vad som än händer. Yoga-traditionen och den buddistiska läran har utvecklat utmärkta system för att nära och bli medveten (mindfulness) om vårt sinnes olika fallgropar och vanor, metoder för att nå en inre balans, som sedan smittar av sig till vårt liv och relationer.

Detta kommer att vara en helg där vi närmar oss vårt innersta genom olika yogiska övningar, vi arbetar med asanas (rörelser och positioner) för att skapa en fysisk och psykisk balans. Vi utvecklar en intim relation med vår andning och prana (livskraften). Vi mediterar för att rensa upp vårt sinnes ”vindsskrymslen”. Så att vi finner frid och glädje.

Enligt den yogiska filosofin, bärs våra mentala aktiviteter fram genom prana. Om prana cikulerar fritt, skapas klarhet och lustfylldhet. Denna lustfylldhet är en av de viktigaste sidorna inom yogan och den buddistiska läran. Den blir så småningom en naturlig del av vår tillvaro.

Jessica Mårtensson är lärjunge till en av de stora Tibetanska Lamorna , Hans Helighet Sakya Trizin och driver sedan många år i Florens det Buddistiska Centret Sakya Ngon Ga Ling, invigt och välsignat av H.H. Sakya Trizin. Hon har även studerat buddism med bl.a. H.H. Dalai Lama och Thich Nhat Hanh.

Jessica undervisar också i Rajayoga, den klassiska formen av Yoga, som går ut på att finna sin innersta essens genom de 8 nivåernaashtanga av psykofysisk och mental utveckling för att såsmåningom uppnå samadhi, meditativ extas. Hon har studerat Viniyoga i Krishnamacharyas tradition där bl.a. T.K.V. Desikachar har varit hennes huvudlärare. Hon har sedermera studerat med Shri Raja Yogi Laheri, en yogisk mästare i vår tid.

Pris: Helpension i enkelrum 2 600 kr  Kurskostnad: 1 300 kr
Frågor: ring Charlotte 0708 447477 eller maila till info@frotuna.nu
Anmälan: sker till info@frotuna.nu. Du bekräftar din anmälan och plats genom att betala 700 kr till bg 5143-4231 Fiskartorpet förvaltning AB (återbetalas ej vid avbokning). Resterande 3200 kr betalas senast 5 augusti.

Recept

Recipes

Tasted anything you liked at Frötuna? Here are a few recipes that the chefs at Frötuna composed.

"The more faithfully you listen inwardly, the better you shall hear what sounds around you. And only he who hears can speak."  

Dag Hammarskjöld

 

 

 

 

 

NEWS

August 5-10

Sesshin

with Ama Samy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

UPCOMING

August 5-10

Sesshin

with Ama Samy